Mali Analiz ve Denetim

image

Mali Analiz ve Denetim

İşletme sahipleri, mali verilere sadece 3’er aylık çeyrek dönem sonlarında bakmamalıdırlar. Dönem sonlarını beklemeden, hem Muhasebe hem de Finans Departmanları ile koordineli çalışıp sürekli şekilde işin içerisinde olarak bir kontrol ve denetim mekanizması kurmalılar. Aksi takdirde, hasarları ağır olan ve düzeltilmesi zaman alıcı sorunlarla uğraşmak zorunda kalınabilir.


Biz Finansal Danışmanlık; ticari işletmelerin mali tablolarının gözden geçirilerek geniş çaplı bir şekilde analiz edilip incelenmesi, ilgili konularda işletme sahibinin bilgi ve koordinasyonunda denetimlerin yapılması, muhasebe kayıtlarının mali tablolara doğru şekilde ve zamanında aktarılıp aktarılmadığının tespit edilmesi, vergisel açıdan kanun ve ilgili mevzuatlara uygun hareket edilip edilmediğinin denetlenmesinin yanı sıra sağlanan teşviklerden faydalanılıp faydalanılmadığı gibi konuların belirlenmesi konusunda bir rapor oluşturur. Mali Analiz ve Denetim Danışmanlığı hizmeti, ticari işletmelere belirli bir süre sonunda sunulan rapordan ibarettir.