Eğitimlerimiz

Biz Finansal Danışmanlık; sadece finans alanında eğitimler vermemektedir. Çünkü biz finansın; satış ve pazarlama ile iç içe olan, kurumun tüm departmanlarına çeşitli derecelerde nüfuz eden, korkulan olmayan, basite indirgendikçe güzelleşen, herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilen bir konu olması gerektiğine inanıyoruz. Bundan dolayı da çok çeşitli konu başlıkları altında, kendi alanlarında uzman olan eğitim danışmanları tarafından verilen bir eğitim içeriğimiz bulunmakta. Aşağıda göreceğiniz eğitimlerimizden ilginizi çekenler varsa, bizimle iletişime geçmeniz halinde tüm detayları görüşmek üzere hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Bu eğitim, görüşme esnasında ve sonrasında kullanılmasının dışında, iki insanın iletişimde olduğu tüm süreçlerde hayatı daha avantajlı hale getirmeye odaklıdır. Günlük yaşam içerisinde maruz kalınan manipülasyonlara karşı defans mekanizmalarının oluşturulması, insanların yüzlerinde oluşan mikro ifadeler, gerçek duyguların maskelenmesi, yalanların nasıl tespit edileceği, temel yüz ifadelerini anlama, farklı yorumlama, bakmak yerine gözlemlemek yeteneğini geliştirme, tüm bu bilgileri doğru yorumlayarak kişinin bulunduğu duruma göre kendi stratejisi yaratmaya ilişkin metodları katılımcılara kazandırmayı amaçlar.

21. yüzyılın ikinci 10 yıllık dilimindeyiz ve hem küresel hem de ulusal ekonomik veri akışı daha önce hiç olmadığı kadar hızlı olmaya başladı. İşte bu eğitimin temeldeki amacı; bu hızlı veri akışı içerisinde kaybolmadan nasıl gündemi yakın takip edebiliriz ve hangi ana verileri sürekli olarak yakından takip ederken, diğer hangi destekleyici bilgilerde güncel halde olmamız gerektiğini ve bunu nasıl yapabileceğimizi anlatmaktır.

İçerik, üniversitelerde verilen iktisat eğitimlerinden farklı olarak bir ekonomi dersi olarak değil daha çok güncel küresel ekonomi veri takvimindeki gelişmelerin ülke ekonomisine etkilerinin nasıl, ne şekilde, hangi zaman dilimlerinde, hangi konuları etkilediğini örneklerle ve yalın bir dille anlatılması üzerine kurgulanmıştır.

Bilinen genel kişilik özellik tahlilleri ve çalışan bağlılığı ölçme seviye tespit çalışmalarının ötesinde kurum içi çalışanların birbirleri arasındaki uyumları, kurum içinde verilen görevlerin kişilere olan uyumu, kişilerin doğuştan gelen özellikleri üzerinden çalışmalar ile astroloji biliminden yararlanılarak nasıl belirleneceğine dair ipuçlarının verildiği bir eğitimdir.

Eğitim sonrasında birtakım sorulara kişilerin doğuştan gelen karakteristik özellikleri baz alınarak çok kolay ve hızlı şekilde yanıt bulunulması mümkün olacaktır.

Türkiye ekonomisi içerisinde milli gelirin yaklaşık %90’ını üreten aile şirketlerinin birincil önceliği ve yönetmeleri gereken en önemli risk başarılarının sürdürülebilir olmasıdır.

Türkiye’deki aile işletmelerinin %47’si ikinci, %13’ü üçüncü ve sadece %2’si dördüncü ve daha sonraki nesillerden aile bireylerine ait. Bu durum; güçlü bir yönetim sistemi kurabilmenin ve başarı faktörlerini uygulamanın önemini gözler önüne seriyor.

Bu eğitimde sizlere aile şirketlerine ilişkin başarı faktörlerini, başarının sürekliliğinin nasıl sağlanacağını ve kurumsallaşmayı hedefleyen aile şirketleri için de odaklanmaları gereken yol haritasını sunulacaktır.

Hayatı anlamak dışa yönelik bir yolculuktur. Bizi başarıya, yaratıcılığa ve alçakgönüllüğe götürür. Kendini anlamak içe doğru bir yolculuktur. Bizi huzura ve aydınlanmaya götürür. İnsanı anlamak ise hem içe hem dışa yönelik bir yolculuktur. Bizi uyuma, mutluluğa ve bilgeliğe götürür.

Yaşamın kurallarına biraz daha yakından bakarsak aynı kuralların her yerde geçerli olduklarını görürüz. Fen bilimlerinde de, birey için de, aile için de, şirket için de, toplum özünde de… Her yerde aynıdırlar; aynı yapıda fakat farklı görünümlerde. Bunu anladığımızda ise her şeyle tek tek uğraşmaya gerek yoktur.

Her şey bir sistemdir; ailemiz, işimiz, arkadaşlarımız, kendimiz, düşüncelerimiz ve mutluluğumuz ... Ve yapısını anlamadığınız bir sistemde başarılı olamazsınız.

Bu eğitimde mühendislikteki sistemik bakış açısının ve insan psikolojinin birleşimden yola çıkarak hazırlanmış, karmaşa ve düzensizlikle başa çıkıp dengeyi bulmanızı sağlayacak bir harita ve bir pusula sunulmaktadır.

Günümüzde bireyler ve kurumlar kendilerini yeniledikleri oranda değişen koşullara uyum sağlayabilmektedir. “Hayatta kalanlar değişime ayak uyduranlardır.”

Şirketlerin de sürdürülebilir olmaları için yönetim yapısını ve iş modellerini rekabet ortamı ile başa çıkabilir ve en iyi uygulamalar ile uyumlu hale getirmeleri gerekiyor. Sağlam temelli stratejik hedeflere ve bunları gerçekleştirmek için gerekli araçlara sahip olmayan şirketler ise başarısızlıkla yüz yüze kalıyorlar.

Bu eğitim; şirketiniz için başarı faktörlerini, başarının sürekliliğini nasıl sağlayacağınızı ve kurumsal dönüşüm sürecinde odaklanmanız gereken yol haritasını sunacaktır.

Rekabette avantaj sağlama konusunda en güçlü kaynağınız çalışanınızdır. Bilgili, yetkin, bağlı ve mutlu çalışanlar; daha iyi performans, daha başarılı iş sonuçları, daha bağlı müşteriler, daha karlı finansal sonuçlar demektir.

Bu eğitim, bağımsız çalışma motivasyonu olan, kendi amaçlarını işletmeninki ile örtüştürüp azimle gerçekleştirmeye çalışan insanlar geliştirmeniz içindir.

Eğitimin sonunda katılımcılar; işletmenizde ve şubelerinizde görev yapan ve markanızı temsil eden çalışma arkadaşlarınızın bağlılığını ve motivasyonunu nasıl artıracaklarını, bunun için gerekli olan liderlik davranışlarını, işe alım sürecinden personelinizin performans değerlendirme ve gelişimine kadar ki tüm insan kaynakları şüreçlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenecek ve beceri geliştireceklerdir.

Eğitimin temel amacı Bankalar ve kredi sağlayıcı kuruluşlar ile çalışan otomotiv, gayrimenkul, oto kiralama, sigorta şirketlerinin satış penetrasyonlarını daha yukarıya çıkarmaları ve ilave satış elde edebilmelerine yönelik uzun süreli stratejik iş ortaklığı çerçevesinde çalışmalarına yönelik yöntem ve uygulamaları aktarmaktır.

Eğitim içeriğinde Bankalardan kredi başvurusunda bulunurken en önemli konu olan ön hazırlık sürecinin nasıl olması gerektiği ve krediye duyulan ihtiyacın ne şekilde hangi bilgilerle destekleneceği konularında bilgilendirme yapılmaktadır. Gerek firmanın kendi adına, gerekse satış yaptığı müşterilerine yönelik kredi başvurularına olumsuz yanıt alınsa dahi hangi yöntemler ile bunun üstesinden gelinebileceği, kredi karar vericisi için önemli olan noktaların neler olduğuna dair ipuçları verilecektir.

Bankalar ile çalışırken hangi yol ve yöntemler izlenerek daha yüksek verim elde edilebilir, finansman maliyetleri ne şekilde düşürülebilir, Bankanın ilgi odağında kalmak için neler yapılmalıdır konularında katılımcılara aktarımlarda bulunulacaktır.

Eğitim; araç kiralama şirketlerinin, yapılan işin özelliği gereği, bilançodaki borçlanma yapılarının, kiralama filosu içerisindeki araçların finanse edilmesine yönelik kredi ihtiyaçlarının Bankalara aktarılması hususundaki temel yöntem ve uygulamaları aktarmayı amaçlamaktadır.

İlaveten, araç kiralama şirketlerinin araç portföylerinin genişletilmesi için ihtiyaç duydukları finansmana nasıl ve hangi yöntemler ile erişebilecekleri hakkında bilgilendirmeler yapmak, fizibilite çalışmaları hazırlanması konusunda aktarımlarda bulunmak; özellikle araç bazı karlılık ile alacak tahsilatı konusunda yakın bir takip yapılmasına ilişkin iş akışı ve süreç geliştirilmesi hakkında katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.